اتمام طراحی و تولید صندلی مدیریتی جدید به نام TITAN

 

 

اتمام طراحی و تولید صندلی مدیریتی جدید به نام  TITAN 

طراحی خاص در کنار ارگونومی ، پایداری بسیار بالا از مشخصات این محصول جدید مبلمان اداری آریکا می باشد .