نظر به استقبال بی نظیر مشتریان عزیز از جشنواره فروش تابستانه محصولات آریکا ، این جشنواره تا 15 شهریور ماه تمدید گردید . 96/5/15