دریافت تندیس بلورین از اولین کنگره ملی مدیران تجهیزات اداری
دریافت تندیس بلورین از دومین کنگره ملی مدیران تجهیزات اداری
دریافت تندیس بلورین از سومین کنگره ملی مدیران تجهیزات اداری
دریافت تندیس بلورین از کنفرانس بین المللی بزرگان مدیریت و راهبری
دریافت تندیس بلورین از نخستین کنفرانس بین المللی استاندارد سازی صنعت گردشگری
دریافت تندیس طلایی از اجلاس رهبران صنعت و تجارت و توسعه ملی
دریافت تندیس طلایی از کنگره برج سازان ایران
دریافت تندیس طلایی از چهره های کارآفرین صنعت و کیفیت و بهره وری
دریافت تندیس طلایی از همایش بزرگان رضایت مندی مشتری
دریافت تندیس طلایی از اجلاس بزرگان راه و ساختمان کشور
دریافت تندیس طلایی از کنفرانس بین المللی ای ام سی
دریافت تندیس طلایی از اجلاس کنترل و کیفیت ایران
دریافت تتدیس طلایی از دومین کنگره برج سازان و مدرن سازان ایران
دریافت تندیس طلایی از کنفرانس بین المللی مدیریت برند
دریافت تندیس طلایی از کنفرانس بین المللی ام بی ای
دریافت  تندیس طلایی از جشنواره برترین شرکت های ایران 1392
دریافت تندیس طلایی از جشنواره برترین شرکت های ایران 1394   
دریافت  تندیس طلایی از جشنواره برترین شرکت های ایران1395
دریافت تندیس طلایی از کنفرانس بین المللی تجار ایران و مالزی
دریافت تندیس طلایی و جایزه از موسسه بین المللی کاردینلی ایتالیا