صندلی کارشناسی

صندلی های گردان ، شامل انواع 1 و 2 دستور العمل سازمان ملی استاندارد ایران طراحی شده برای رسته های شغلی کارشناسی که دارای پشتی کوتاه یا بلند بوده . طراحی و دارای ارگونومی مناسب جهت فعالیت های طولانی مدت روزانه .