صندلی کنفرانسی

صندلی اداری پایه ثابت ،دسته بندی نوع 3 سازمان ملی استاندارد ایران مناسب جهت جلسات کنفرانس و سالن های انتظار . استراکچر با دوام بالا و پشتی و  نشیمن مناسب کاربری  مخصوص خود از مشخصات این گروه می باشد .