این مدل از کاتالوگ محصولات حذف گردیده است و با مدل های جدیدتر جایگزین شده است ولی در صورت نیاز به صورت سفارشی تولید خواهد شد .