مبل انتظار A 802

 

 

1) مبل انتظار فلزی

2) همراه با پد دسته انتگرال

3) رنگ تیتان چروک

4) مستحکم و با دوام

4) نشیمن طبی + فوم سرد ویژه

5) روکش چرمی یا پارچه ای