صندلی کارشناسی  E 904

صندلی کارشناسی پشت بلند

دارای علامت استاندارد ملی ایران به شماره 9699 و 1-11388  

1) اسکلت چوبی 7 لایی

2) قابلیت نصب دسته ثابت تی با پد انتگرال یا دسته انتگرال از جنس فرمان خودرو

3) روکش چرمی یا پارچه ای

4) پایه لوله ای کروم

5) مکانیزم کارشناسی دو حالته

6) فوم سرد ویژه

دسته های قابل سفارش برای این صندلی :